vBulletin stat


BIZ-wet

Deze site is te koop.
Het is feitelijk de enige site, waarin wordt aangegeven hoe een BedrijvenInvesterings-Zone (BIZ) van begin tot eind kan worden opgericht en goed kan functioneren.
Ik ben zelf gestopt met de advisering daarover, maar zou het jammer vinden als deze site verdwijnt. De site wordt nog steeds zeer goed bezocht en is voor een adviseur een prima basis om met gemeenten en ondernemers in contact te komen. Bent u geïnteresseerd om de site over te nemen, stuur dan een mailtje naar mail@joostmenger.nl.

Per 1-1-2015 is de Wet op de BedrijvenInvesteringsZone in werking. De BIZ is veruit de beste manier om de ondernemers in staat te stellen hun gezamenlijk belang met eigen middelen te realiseren. Het is een veel gevraagd en goed werkend instrument gebleken. De wet is naar aanleidng van het Evaluatierapport van Berenschot op een aantal punten verbeterd:
>  in de nieuwe wet kunnen ook de vastgoedeigenaren deelnemen in een BIZ. Dat kan naast of in plaats van de gebruikers (huurders of eigenaren/gebruikers) van de niet-woningen.
> de eis van mede-publiekbelang aan de activiteiten is vervallen. Een nieuw criterium vereist een bijdrage aan de economische ontwikkeling. Dat is een belangrijke verbetering want dat geeft ruimte voor evenementen, kerstverlichting, internet, marketing, organisatiekosten e.d.. Overigens moeten de gemeenten wel nog op het mede-publiek belang moeten letten, omdat het geld door de overheid wordt opgehaald.
> de afspraken van de gemeente met het BIZ-bestuur over het minimale niveau van de dienstverlening van de gemeente moeten schriftelijk worden vastgelegd.
>  alle bijdrageplichtigen hebben inzagerecht in de boekhouding van de BIZ.

Een aanscherping is, dat bij de nieuwe combi-BIZ van eigenaren/gebruikers er naast de 2/3 meerderheid voor de totale BIZ er in beide categorieën ook tenminste de helft van de stemmen vóór invoering van de BIZ moet zijn. Twee afzonderlijke BIZzen zijn dan waarschijnlijk handiger omdat verschillende voorkeuren en verantwoordelijkheden dan eenvoudiger zijn aan te brengen en en de organisatie gemakkelijker is.

Hoe verder met bestaande BIZzen?
Met het ingaan van de nieuwe BIZ-wet is expliciet bepaald, dat bestaande verordeningen van lopende BIZzen geldig blijven. De bestaande BIZzen kunnen dus hun BIZ-periode uitdienen. Nieuwe BIZzen en verlengingen van aflopende BIZzen vallen onder de nieuwe BIZ-wet.

Een BIZ is een uniek instrument voor ondernemers en vastgoedeigenaren om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van winkelgebieden of bedrijventerreinen om te slaan over alle belanghebbenden en zo de basis voor de samenwerking te verbeteren. Voorwaarde is wel dat een meerderheid van degenen die mee betalen met de BIZ instemmen. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage aan de BIZ te innen en controleert de gang van zaken.

  Volgende pagina: Waarom een BIZ?